Auteur(e)s

Läänemaailma kunstnikud ja kirjanikud on juba sajandeid põhjast mõelnud ja seda kujutanud juba sajandeid, aja jooksul on järjepanu kuhjunud diskursiivsed kihid viinud põhja kujutluse loomiseni – nähtagu selles Skandinaaviat, Gröönimaad, Venemaad, Kaug-Põhja või pooluseid. Aga et läänest jõuti põhjapooluseni välja alles eelmisel sajandil, siis on tekkinud põhjale kahekordne vaade: väline (eelkõige lääne kujutelm) ja sisemine (põhja kultuuride – inuitide, skandinaavlaste, kriide jt – vaade). Kui soovime põhja uurida üldises perspektiivis, peame esitama kaks küsimust: kuidas määratleda põhja kujutluspiltide kaudu ja millistest eetilistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb põhja käsitleda, et saada täielik ülevaade ja hõlmata ka neid kultuure, keda lõuna on tahaplaanile jätnud? Seega tegeleme nende kahe küsimusega: kõigepealt defineerime kujutluse põhjast, seejärel pakume välja lõimiva programmi arktiliste kultuuride käsituse mitmekesistamiseks.

Mitmekeelne väljaanne eesti ning prantsuse, rootsi, inglise, soome, põhjasaami ja inuktituti keeles. Väljaandeid on olemas neljateistkümnes põhjamaises keeles. Igas väljaandes on erinev valik seitsmest keelest, et illustreerida põhja ja Arktika keelelist mitmekesisust.

Eestikeelne väljaanne ilmub koostöös Tartu Ülikooliga, keda selle eest täname.

Selle raamatu allalaadimiseks.

Édition multilingue en estonien, mais aussi en français, suédois, anglais, finnois, sâme du Nord et inuktitut.

Des éditions existent dans 15 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.

Publié en collaboration avec l'Université de Tartu.


Daniel Chartier, Mis on kujutlus põhjast? Eetilised põhimõtted, Montréal, Tartu (Estonie) et Rovaniemi (Finlande), Imaginaire Nord, Tartu Ülikool et Arctic Arts Summit, coll. «Isberg», 157p.

Prantsuse keelest tõlkinud Triinu Avans ja Danielle Luks Toimetanud Tanel Lepsoo ja Eva Velsker.

Traduit en estonien par Triinu Avans, Danielle Luks, Tanel Lepsoo et Eva Velsker.

ISBN 978-2-923385-37-2