Auteur(e)s

"Det nordlige" har gjennom århundrer blitt forestilt og fremstilt av kunstnere og forfattere fra den vestlige verden. Som følge av gradvis oppsamling av ulike diskursive lag, har med tiden "forestillinger om det nordlige" oppstått. Dette nordlige dekker både Skandinavia, Grønland, Russland, det høye nord og polene. Det er imidlertid bare et århundre siden de vestlige nådde Nordpolen, noe som gjør at det "nordlige" er produktet av et dobbelt blikk, ett fra utsiden - fremstillingene, som oftest vestlige - og ett fra innsiden - de nordlige kulturene (inuittiske, skandinaviske, cree-, etc.). De første er ofte forenklede, mens de andre er miskjente. Hvis vi ønsker å studere det "nordlige" i et helhetsperspektiv, må vi derfor stille oss to spørsmål: Hvordan kan man definere det nordlige gjennom det forestilte? Og hvilke etiske prinsipper må vi ta i betraktning for å kunne studere de nordlige kulturene i et helhetsperspektiv som inkluderer de som er blitt marginalisert av sørligere kulturer? I denne teksten svarer jeg på disse to spørsmålene, først ved å definere hva forestillingene om det nordlige er, deretter ved å legge frem et inkluderende program for en mer sammensatt forståelse av det kulturelle Arktis.

Flerspråklig utgave på norsk, men også på svensk, dansk, russisk, fransk, engelsk og nordsamisk.

Kan lastes ned.

Édition multilingue en norvégien, mais aussi en français, suédois, danois, russe, anglais et sâme du Nord.

Des éditions existent dans 15 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.


Daniel Chartier, Hva er forestillingene om det nordlige? Etiske prinsipper, Montréal og Harstad (Norge), Imaginaire Nord og Arctic Arts Summit, coll. «Isberg», 2018, 157 p.

Oversatt til norsk av Solveig Helene Lygren og Birgitte Vågnes Bakken.

Traduit en norvégien par Solveig Helene Lygren et Birgitte Vågnes Bakken.

ISBN 978-2-923385-26-6